Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

III. Sammenhænge


© Colourbox

I matematik taler man om sammenhænge, hvis fx to tal eller størrelser hænger sammen på en bestemt måde. Dvs. at når den ene størrelse ændrer sig, så gør den anden størrelse det også. Fx er der en sammenhæng mellem, hvor langt man løber, og hvor lang tid man er om det. Jo flere kilometer man løber, jo længere tid er man om det. Altså når antallet af kilometer ændrer sig, så ændrer tiden sig også. Man kan beskrive og vise sammenhænge på flere måder, fx med punkter eller linjer i et koordinatsystem.

I dette forløb skal du arbejde med at beskrive sammenhænge ved hjælp af matematik. Du skal både lære om sammenhænge, der kan vises med punkter, der ligger på en ret linje i koordinatsystemet, og sammenhænge, som bliver vist på andre måder.