Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

I. Areal og omkreds


© Colourbox

I hverdagen kan vi have brug for at finde størrelsen af fx en væg, et gulv eller en fodboldbane. Nogle gange har vi brug for at kende omkredsen og andre gange arealet.

Den del af matematikken, som handler om figurer og størrelser, kalder man geometri. Ordet kommer fra græsk og betyder ’landmåling’, fordi man allerede i meget gammel tid, før år 0, prøvede at finde metoder, som kunne bruges til at måle og beregne størrelsen af fx marker. Plangeometri handler om den del af geometrien, hvor man lærer at beskrive plane – eller flade – figurer.

I dette forløb skal du arbejde med at finde omkreds og areal af forskellige plane figurer – både ved at regne og ved at bruge et geometriprogram. Du skal lære at finde omkreds af plane figurer og bruge forskellige måleenheder for omkredsen. Du skal også lære at beregne areal af rektangler og kvadrater i forskellige måleenheder og undersøge, hvordan du kan finde arealet af en trekant.

Af Anita Louise Christensen