Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

III. Linjer og vinkler i polygoner

Nogle af de regler og sammenhænge, som gælder i matematikken, kan du undersøge og selv finde frem til. Det kan give dig en bedre forståelse for, hvorfor de gælder, og hvorfor du fx kan bruge dem til at lave forskellige beregninger. Når du arbejder med problemer inden for matematikken, er det vigtigste ikke, hvor du kan bruge matematikken i hverdagen. I stedet er det vigtigt, at du lærer at tænke matematisk og opdager matematiske regler og sammenhænge.

I dette forløb skal du arbejde med problemer inden for matematikken, så du bl.a. lærer at tænke matematisk. Du skal arbejde med nogle særlige linjer i polygoner og undersøge, hvilke regler der gælder, når man bruger linjerne, fx til at finde arealet af en rombe. Du skal også undersøge, hvilke regler der gælder om vinkler og vinkelsummer i polygoner.