Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

II. Brøker og decimaltal


© Søren Lundberg

I hverdagen møder du mange forskellige slags tal – det kan være hele tal, negative tal, brøker og decimaltal. Både brøker og decimaltal kan bruges til at beskrive de tal, der ligger mellem de hele tal. Fx kan en halv skrives som \(\frac{1}{2}\) og 0,5. Tit kan det være en fordel at bruge decimaltal i stedet for brøker, og så er det vigtigt at kunne skrive brøkerne om til decimaltal.

I dette forløb skal du undersøge sammenhængen mellem brøker og blandede tal og decimaltal. Du skal lære at forlænge og forkorte brøker. Det kan du bruge til at omskrive mellem brøker og decimaltal og til at regne plusstykker og minusstykker med brøker, der har forskellige nævnere.