Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

I. Vinkler, linjer og trekanter


© Colourbox

I hverdagen kan du se mange eksempler på rette vinkler, fx hjørnerne i døre og vinduer. Men der findes også vinkler med særlige navne, som ikke er rette. Dem kan du fx se i trekanter.

I dette forløb skal du arbejde med at undersøge og beskrive forskellige slags vinkler. Du skal lære at tegne vinkler og at måle deres størrelse - både ved at bruge vinkelmåler og et geometriprogram. Du skal også lære at navngive forskellige slags trekanter og lære, hvad der er særligt for trekanterne og deres vinkler. Til sidst skal du undersøge vinkelrette og parallelle linjer.

Af Schannie Hansen, Marie Steensen og Adrian Rau Bull