Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

I. Ligninger


© Colourbox

Når du skal regne fx plusstykker og minusstykker, skal du finde resultatet. Man kan sige, at resultatet er ukendt. Når man arbejder med ligninger, er der altid mindst et tal, som er ukendt. Det ukendte tal kaldes ofte for x. Man løser ligningen ved at finde ud af, hvilket tal der skal stå i stedet for x.

Når du skal løse ligninger, kan du tænke på det som en gammeldags skålvægt, der skal være i ligevægt. Der er ligevægt i en ligning, når det, der står på hver side af et lighedstegn, har samme værdi.

I dette forløb skal du arbejde med ligninger. Du skal lære at løse enkle ligninger og arbejde med, hvordan regnehistorier kan skrives som ligninger.