Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

I. Data og diagrammer

© Colourbox

Man kan lave en undersøgelse, hvis man fx vil vide noget om, hvor mange børn og voksne der bruger cykelhjelm, hvilket slags kæledyr der er mest populært i danske familier, eller hvor meget regn der falder hver dag på en måned. Undersøgelsens resultater kan fx være en masse tal, som kan være svære at holde styr på, og det kan gøre det vanskeligt at forklare, hvad undersøgelsen viser. Men man kan bruge statistik til at ordne resultaterne fra en undersøgelse, så de bliver mere overskuelige og tydelige. På den måde bliver det nemmere at forklare, hvad man har fundet ud af ved at lave undersøgelsen.

I dette forløb skal du arbejde med statistik. Du skal lære at lave og bruge tabeller og forskellige diagrammer til at ordne og vise resultater fra undersøgelser, så du kan forklare, hvad undersøgelserne viser. Du skal også bruge tabellerne og diagrammerne til at sammenligne resultater fra forskellige undersøgelser.