Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Om materialet

Færdige forløb og fleksibilitet

Fagportalen til matematik 4.-6. kl. er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet. Fagportalen indeholder fagligt funderede undervisningsforløb, der lever op til Fælles Mål.

Materialet er fleksibelt opbyg­get og giver god mulighed for også at sammensætte egne forløb.

Lav selv en årsplan med Planlæggeren eller se et Forslag til årsplan.

Interaktive opgaver og differentiering

Fagportalen tager de nye medier i brug og in­deholder læringselementer i form af lyd, film og interaktive opgaver.

Opgaverne vil give rigelige muligheder for at tilpasse en undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs behov.