Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Kolofon

matematik4-6.gyldendal.dk
Fagportalen til matematik i 4.-6. klasse
ISBN 87-625-0593-3

© 2013 Gyldendal A/S, København
Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra matematik4-6.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

FORLAGSREDAKTION: Stine Kock, Lea Skakon, Trine Juhler, Mie Skaarup og Mathias Hauberg Andersen

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web

LAYOUT AF ARBEJDSARK: Søstrene Sandhed/Janne Rose og Susan Meling Tang

ILLUSTRATIONER: Nis Bangsbo
FOTOS: Colourbox og Søren Lundberg
VIDEO: Maria Lundberg Baré, Julie Blicher Trojaborg, Søren Lundberg og Lea Skakon

Scratch er udviklet af the Lifelong Kindergarten Group ved the MIT Media Lab. Se http://scratch.mit.edu

MEDVIRKENDE I VIDEO: Louise Slotsbo, Lea Skakon og Marianne Nordlunde

FORFATTERE TIL FORLØB: Adrian Rau Bull, Anita Louise Christensen, Caroline Kreiberg, Kim Christiansen, Marie Steensen, Natasja Steen, Rikke Teglskov, Schannie Hansen, Tina Kristensen og redaktionen.

UDARBEJDELSE AF GEOGEBRA-APPLETTER: Adrian Rau Bull, Bo Kristensen og Rikke Teglskov

TEKST TIL REGNEHISTORIER: Mette Bjerre og Pernille Pind
INDTALING TIL REGNEHISTORIER: Kim Boye Holt
FOTOS TIL REGNEHISTORIER: Jytte Bech Pind, Marlene Pind Lebech, Robert Klujeff

MATLEX: Oprindeligt manus til MatLex: Gyldendals små opslagsbøger: Matematik af Hans Jørgen Beck. Digital tilrettelæggelse: Kim Louis Køhrsen og Morten Klitkou. Design: Gyldendal Web v. Allan Marcuslund. Programmering: Miracle