Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Elevbesvarelser

Eleverne kan skrive deres resultater og besvarelser af opgaver og undersøgelser i et traditionelt kladdehæfte, i filer, som de gemmer i en mappe, som læreren evt. har adgang til (fx på ElevIntra eller Google Drev) eller i Portalens notesbog.

Fordelen ved at bruge notesbogen er bl.a., at de noter, som eleverne opretter og gemmer, knyttes direkte til de opslag og forløb, som de arbejder med. Noterne kan efterfølgende sendes til læreren som e-mail, hvis det skønnes nødvendigt. I nogle opgaver linkes der direkte til notesbogen, fx i opgaver, hvor der på forhånd er indsat en tabel i notesbogen, som eleverne skal udfylde. På den måde skal eleverne ikke bruge tid og resurser på at lave selve tabellen, men kun på det faglige indhold, der er relevant i opgaven.

Til nogle opgaver og undersøgelser er der knyttet regnearksfiler og GeoGebra-filer med fx tabeller, som eleverne kan skrive deres resultater i. Disse filer kan ikke deles med læreren via mit | gyldendal, men vi anbefaler, at eleverne gemmer deres besvarelser sammen med deres øvrige 'resultat-filer' i deres mappe på fx Google Drev.

Til andre opgaver og undersøgelser er der knyttet arbejdsark i form af i-ark, hvori eleverne kan skrive deres resultater. i-arkene med elevernes resultater kan efterfølgende gemmes (fx i deres mappe på Google Drev) og/eller deles med læreren i mit | gyldendal.