Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Velkommen til lærerdelen på Matematik 4.-6. klasse

Matematik 4.-6. klasse er en online fagportal til mellemtrinnet, der er bygget op omkring strukturerede forløb med teori, aktiviteter og opgaver, der lever op til Fælles Mål.

Under 'Om portalens topmenu' kan du få et overblik over de forskellige indgange til portalen. Derudover finder du i menuen til venstre 'Forslag til årsplan' samt beskrivelser af, hvordan I kan arbejde med portalen og anvende de værktøjer, der understøtter arbejdet med et digitalt læremiddel i matematikundervisningen.


Lærerresurser

Til de enkelte forløb er der knyttet en række lærerresurser:

  • Fælles Mål: Under punktet gives en skematisk oversigt over de færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål, som det enkelte forløb tager udgangspunkt i.
  • Om forløbet: Her findes en beskrivelse af den anbefalede målgruppe samt det overordnede formål med forløbet.
  • Materialer: Her finder du en oversigt over de digitale værktøjer og konkrete materialer, som eleverne kan få brug for, når de arbejder med forløbet.
  • Fagord og begreber: Under punktet præsenteres de nye fagord og begreber, som der fokuseres på i forløbet samt andre centrale fagord og begreber, som der desuden arbejdes med i forløbet, og som det vurderes, at eleverne bør kende til for at kunne opnå det største udbytte i arbejdet med forløbet.

Udover ovenstående lærerresurser finder du desuden 'Facit' til hvert forløb. En del af aktiviteterne i portalens forløb lægger op til undersøgende arbejde, og der er derfor flere mulige facit, da resultaterne på forskellig vis afhænger af elevernes valg. Til disse opgaver anføres eksempelvis 'Individuelle elevsvar' eller 'Individuelle elevforklaringer'. I disse tilfælde gives der oftest eksempler.

Serviceark

Serviceark indeholder 'kvadratpapir 0,5 cm', 'kvadratpapir 1 cm', 'prikpapir 0,5 cm', 'prikpapir 1 cm', 'isometrisk stregpapir 0,5 cm', 'isometrisk stregpapir 1 cm', 'isometrisk prikpapir 0,5 cm', 'isometrisk prikpapir 1 cm' og 'sømbrætpapir'.

MatLex

MatLex er et matematikfagligt opslagsværk, hvor du hurtigt og nemt kan finde forklaringer på en lang række af fagets begreber. Du finder MatLex under 'Værktøjer' i øverste, højre hjørne.


Kontakt os

www.matematik4-6.gyldendal.dk er et dynamisk undervisningsmateriale, som vi løbende udvikler.

Det vil vi gerne gøre bedst muligt, så vi hører derfor gerne din mening.
Hvad var godt? Hvad mangler der? Hvad kan forbedres?

Send os gerne en mail på Matematik4-6@gyldendal.dk.