Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Om portalen

Matematik 4.-6. klasse er en online fagportal til mellemtrinnet, som indeholder forløb med teori, aktiviteter og opgaver, der lever op til Forenklede Fælles Mål.

Her kan du få et overblik over indgangene til portalen.

Forløb målrettet de enkelte klassetrin

’Forløb’ giver adgang til en række didaktiserede forløb målrettet matematikundervisningen på de enkelte klassetrin i 4.-6. klasse.

Alle forløb indeholder læringsmål og afsluttes med en evaluering, der består af en mundtlig og en skriftlig del.

LÆS OGSÅ: Om forløbene

Web 2.0-værktøjer fra SkoleTube er integreret i forløbene. Opgaver, hvor der lægges op til brugen af SkoleTube-redskaber, er kun tilgængelige for SkoleTube-abonnenter. For andre vil de være skjult eller tilpasset, så de kan løses på anden vis.

LÆS OGSÅ: Om Skoletube på Matematik 4.-6. klasse

Træningsopgaver på flere niveauer

’Regn Løs’ indeholder en række selvrettende interaktive opgaver, hvor eleverne har mulighed for at træne deres færdigheder inden for de stofområder, der beskrives i Forenklede Fælles mål.

Nogle af opgaverne findes på tre niveauer, hvilket giver den enkelte elev mulighed for at vælge træningsopgaver, der passer til det niveau, han eller hun befinder sig på.

Søg opgaver og aktiviteter

’Biblioteket’ giver læreren adgang til en omfattende bank af de ressourcer, som findes på portalen. De enkelte elementer kan inddrages i undervisningen og sammensættes, så det passer til den enkelte klasse eller elev.

Ressourcerne findes nemt frem ved at søge ud fra nogle overordnede kriterier, fx efter organiseringsform eller fagligt emne.

LÆS OGSÅ: Om planlæggeren